Lasteaiad

by Timothy Scott / 01 aprill 2016 / No Comments

Enamiku osa Tartu lasteaedae järjekorrast moodustab siiski sõimeealiste mürakrattide arv.Reaalus on tõestanud, et enamus koleaastatest laste emad, isad isegi vastu neile pakutud kohti . Loobumiseks on erinevad põhjused. Tartus avati 2010. aasta alguses uus lasteaed ja selle 108 koha täitmiseks pakuti kohti rohkem kui 500 lapse vanematele.

 

Siiski Tallinnas eraldi arvestust pidama ei hakata, Uusi lapsi võetakse lasteaedadesse üle 3200.

 

Laste paigutus kestab kuni esimese septembrini, sellepärast on ka numbrid suures muutumises.. Võib vaid arvata, et Tallinnas on puudu veel sõimekohtadest aga kui palju tegelikult selgub juba komplekteerimise lõpus. Septembris avatakse Tallinnas ka pooleteise kuni kolme aastastele lastele 3 sõimerühma, samuti on plaan avada teistes lasteaedades mõned rühmad. Need vanemad, kes oma 1,5 kuni 3-aastasele lapsele hoidu vajavad, peavad selle võimaluse kindlasti saama.

Selleks pakub linn abi ja alternatiivseid eralasteaedade ja lastehoidude teenuste kompenseerimise näol lahendusi ka neile, kes oma 1,5 kuni 3-aastasele lapsele lasteasutuses kohta ei ole leidnud, toetades nii lapsehoiu- kui ka eralasteaiateenuse kasutamist. Kui suures ulatuses alternatiivseid lastehoiuvõimalusi vanematele hüvitatakse, otsustab linna sotisaal- ja tervishoiuamet.Kõige tõesemad andmed kohasoovijate ja -saajate osas selguvad Tallinnas pärast 16. oktoobrit. Lapsevanemail, kelle lapsele eelistatud lasteasutus kohta pakkuda ei saa, soovitatakse pöörduda Tallinna haridusameti spetsialistide poole, kes aitavad leida koha mõnes teises lasteaias.

Informatsiooni vabade kohtade osas edastavad lasteasutuste juhid haridusametisse septembri alguses ning hiljemalt oktoobri lõpuks peaksid kohad olema leitud.

About the author: